Werkwijze van het SVKI.

Op basis van door lokale of regionale overheden verstrekte vergunningen informeert het SVKI de bewoners van een wijk, plaats of gemeente over een op handen zijnde kledinginzameling.
Behalve datum en tijdstip van de inzameling en wijze van inzameling wordt ook informatie gegeven over het goede doel waaraan de opbrengst van de inzameling ten goede komt.
Afhankelijk van de gemaakte afspraken worden ook inzamelzakken huis-aan-huis verspreid.

Op de afgesproken datum wordt de klaargezette kleding opgehaald. Het SVKI staat er garant voor dat geen restvuil op straat achterblijft en dat geen adressen worden overgeslagen.

De opgehaalde kleding en textiel gaan vervolgens naar een depot waar alles wordt gesorteerd en afhankelijk van de wijze van hergebruik eventueel wordt gereinigd en hersteld.

Welkom op de site van SVKI
SVKI = Samenwerkingsverband Kledinginzamelende Instellingen
Apart maar toch samen
Kledinginzameling
www.svki.nl